Poistenie nehnuteľností a domácností

  • Home
  • Poistenie nehnuteľností a domácností

Poistením nehnuteľnosti a domácnosti si spoľahlivo zabezpečíte ochranu svojho majetku


Dôležité je mať správne nadstavenú poistnú ochranu a súbor rizík voči ktorým sa chcem chrániť. Dnes už poisťovne určujú výšku poistnej sumy na základe typu, prevedenia a miesta kde sa poisťovaná nehnuteľnosť nachádza. Výšku poistnej sumy si samozrejme môžete upraviť smerom hore aj smerom dole.
Správnym určením výšky poistnej sumy sa vyhnete nepríjemnostiam pri likvidácii poistných udalostí.

Nebudete mať znížené plnenie za tzv. „podpoistenie“! Nezabudnite na dôležité pripoistenie a to je poistenie zodpovednosti za škodu z občianskeho života (príslušníkov domácnosti) a za škodu z vlastníctva, nájmu, držby alebo správy nehnuteľnosti. Už nebýva v základnej cene poistenia nehnuteľnosti.

Podľa vašej potreby si môžete samostatne poistiť nehnuteľnosť, domácnosť alebo oboje súčasne na jednej poistnej zmluve a získať tak väčšinou lepšiu
cenu.

Ak potrebujete poradiť so správnym výberom, kontaktujte ma Kontaktovať.