Havarijné poistenie

  • Home
  • Havarijné poistenie

Havarijné poistenie ponúka komplexné poistenie motorových vozidiel. Chráni vaše vozidlo nielen v prípade nehody, ale aj v prípade poškodenia, odcudzenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti či vandalizmu. Kalkulačka pre Havarijné poistenie ( Kasko ) Vám vypočíta a porovná cenu havarijného poistenia vo viacerých poisťovniach.

KASKO POISTENIE GAP POISTENIE